Personlig träning
Funktionell träning
Bemer behandling

Personlig träning

Personlig träning - Personligt
skräddarsydd och funktionell

Funktionell träning

Med kroppen
som vikt

Holistisk hälsa med
DIG i fokus!

Bemer behandling

Bemer - För optimal hälsa

Funktionell träning

Funktionell träning

Den traditionella gymträningen har mer och mer gått över mot funktionell träning där hela kroppen är i fokus, istället för bara en specifik muskel. Med funktionell träning menas att man poängterar och tränar upp rörlighet, balans och koordination, förutom styrka. På så sätt aktiveras många olika muskler samtidigt. Övningarna och rörelserna skall hjälpa individen att utöva en specifik idrott, rörelse eller vara till hjälp i vardagen.

Funktionell träning är väldigt viktigt för unga som gamla, idrottare och icke idrottare. Ju äldre man blir desto stelare och styvare blir man. Den funktionella träningen hjälper till att stärka kroppens balans och gör så att man blir mindre stel. Detta motverkar åldrandet och de skador åldrandet medför. Målet med funktionell träning är att bygga upp en funktionell kropp, inte en muskulös kropp.