Personlig träning
Funktionell träning
Bemer behandling

Personlig träning

Personlig träning - Personligt
skräddarsydd och funktionell

Funktionell träning

Med kroppen
som vikt

Holistisk hälsa med
DIG i fokus!

Bemer behandling

Bemer - För optimal hälsa

Konsultation

Konsultation

Under en konsultation går vi igenom dina kostvanor, din livsstil och dina målsättningar och utifrån dessa lägger vi upp ett program för att du ska nå resultat. Du lämnar i förväg in ett frågeformulär och en kostdagbok.   

Kom ihåg att du är vad du äter!  Kroppen behöver rätt bränsle och byggmaterial för att fungera optimalt. För att undvika samt förebygga skador och för att få ut det maximala ur din träning är det viktigt att livsstilen och kosten är i balans.

Kontakta mig för närmare information!

Kost