Personlig träning
Funktionell träning
Bemer behandling

Personlig träning

Personlig träning - Personligt
skräddarsydd och funktionell

Funktionell träning

Med kroppen
som vikt

Holistisk hälsa med
DIG i fokus!

Bemer behandling

Bemer - För optimal hälsa

Övriga Tjänster

Övriga Tjänster
  • Workshops för bland annat Jungle Sports och andra funktionella träningsredskap
  • Gruppträningar för företag etc.
  • m.m.
Gruppträning
Workshop