Personlig träning
Funktionell träning
Bemer behandling

Personlig träning

Personlig träning - Personligt
skräddarsydd och funktionell

Funktionell träning

Med kroppen
som vikt

Holistisk hälsa med
DIG i fokus!

Bemer behandling

Bemer - För optimal hälsa

Screening

Screening

Med hjälp av en screening får jag fram dina funktionella förutsättningar för träning. Utifrån screeningen bygger vi upp ett träningsprogram som är anpassat för dig! 

Jag betygsätter och utvärderar ditt rörelsemönster som kan ha begränsat dig i din träning och i ditt idrotts- eller motionsutövande. Utifrån screeningen gör jag upp ett träningsprogram med korrektiva övningar för att öka din rörelse och funktionella styrka.

Kontakta mig för närmare information! 

 

 

Screening
Screening